ชื่อ - นามสกุล :นาย ธนิตสรณ์ อินทรภาษิต
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :ผู้จัดการ
ที่อยู่ :77/1ถ.เทศบาล7อ.บัวใหญ่จ.นครราชสีมา
Telephone :061-947986
Email :thanitsorn.n@buayai-teeh.ae.th