ชื่อ - นามสกุล :นางสาว บัวหอม ฐานเจริญ
ตำแหน่ง :งานทะเบียน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :77/1ถ.เทศบาล7ต.บัวใหญ่อ.บัวใหญ่จ.นครราชสีมา30120
Telephone :083-378687
Email :buahom.t@buagai-tech.ac.th