ชื่อ - นามสกุล :นางภัครณัฐ ปักกระสัง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานมาตรฐานการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานวางแผนและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานวางแผนและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานประกันคุณภาพ
หน้าที่ในกลุ่ม :